ماژول رسانه-اخبار

21/10/1398 نویسنده : مدیر سایت
1118 0 0

مصالح ساختمانی ویژه

عبارت است از موادی که برای ساخت‌وساز استفاده می‌شوند. بسیاری از موادی که به صورت طبیعی ایجاد می‌شوند (مانند رس، ماسه، چوب، سنگ و ح ...

21/10/1398 نویسنده : مدیر سایت
1075 0 0

گل (خاک) ویژه

در گذشته و حتی اکنون، در ساخت برخی از دیوارهای جداکننده در بعضی مناطق روستایی از گِل استفاده می شده است.

manganelo